Eibachs ingenjörers speciella färdigheter är att ställa in de enskilda komponenterna (fjädrar, dämpare och stabilisatorer) för att uppnå bästa möjliga harmoni mellan föraren, bilen och vägen. Som förare känner du omedelbart mer direkt hantering och större förutsägbarhet. Näsdykning under bromsning minskar, liksom överstyrning i hårda svängningar. I en prestandakörningssituation förbättras spårning av stabilitet och föraren mycket.