Simon Angerd startade Ray Metallfabrik AB år 1961. Under sina första år tillverkade företaget främst ljuddämpare till Saab 2-takt och Volvo PV. Några år senare började de tillverka sportavgassystem som kom att döpas till Simons sportsystem. All tillverkning sker i deras egna fabrik i Ljungsarp, Sverige. Företaget är ISO-certifierat och uppfyller kraven i ISO9001:2015. De jobbar ständigt med utvecklingen av nya system för att möta marknadens behov.